สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

Date: มิ.ย. 2016Location: จังหวัดขอนแก่น

บ้านแคนทองเป็นบ้านของเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งกว่า 120 คน ซึ่งได้รับการดูแลที่นั่น เด็กเหล่านี้ตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึง 10 ขวบ มาจากบ้านที่ด้อยโอกาสทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เราได้มีส่วนร่วมกับบ้านแคนทองมากว่า 15 ปี โดยช่วยเหลือให้เขามีปัจจัยจำเป็นเพื่อดูแล และให้การศึกษาที่จำเป็น ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ

ในวันที่ 5 มิถุนายน ทีมจากไอแคร์ นำปัจจัยหนึ่งคันรถบรรทุกมามอบให้ รวมไปถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับทารก 120 คน และเด็กวัยเดินเตาะแตะ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเขา นอกจากนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวันอร่อยสำหรับทุกคน ซึ่งอิ่มหนำกันทั้งเจ้าหน้าที่และเด็กที่นั่น

จากการสนับสนุนของท่าน เราสามารถให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์ที่ขัดสนเช่น บ้านแคนทองได้ต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย!

ผู้อุปการะของเรา