โปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

โปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

Date: ส.ค. 2016Location: Bangkok

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้จัดโปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาระยะยาว ซึ่งประสบความสำเร็จมากมาอย่างต่อเนื่อง ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ภายใต้ความดูแลของกรมสังคมสงเคราะห์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เด็กๆ มีความสุขมากเสมอเมื่อเห็นอาสาสมัครของเราไปถึงที่นั่นแต่ละสัปดาห์ และเราได้เห็นความคืบหน้าแสนวิเศษอย่างต่อเนื่องในส่วนของเด็กแต่ละคน

เนื่องจากว่านี่เป็นโปรแกรมประจำสัปดาห์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนามิตรภาพเชิงบวกอย่างมาก และความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเด็กๆ ส่งผลช่วยให้เขาเรียนรู้และเติบโตเร็วขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีความรักและเป็นมิตร เด็กแต่ละคนมาจากพื้นเพน่ารันทดใจหลากหลาย และการให้โอกาสเขาได้มีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับอาสาสมัครของเราอย่างสม่ำเสมอแต่ละสัปดาห์ ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างประจักษ์ชัดต่อชีวิตจิตใจน้อยๆ ของเขา

นอกจากนี้ก็เป็นรางวัลต่อเราอย่างมากที่ได้เห็นพวกเด็กชายคืบหน้าไป และเติบโตกลายเป็นสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในสังคม ต้องขอขอบคุณเช่นกันต่อเจ้าหน้าที่และคุณครูผู้อุทิศตนที่บ้านมหาเมฆ ผู้ทำงานอย่างยอดเยี่ยม เราได้ยินได้เห็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตนักเรียนของเราหลายคน ในสิ่งที่เขาได้ทำและบรรลุผลสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และพวกเขาจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งได้กลับมาช่วยงานที่สถานสงเคราะห์ ช่วยสอนและเป็นที่ปรึกษาแก่เด็กใหม่ที่เข้ามา

อีกครั้งหนึ่งที่ท่าน ผู้เป็นเพื่อนมิตรและผู้สนับสนุนที่มีน้ำใจ ได้ช่วยให้โครงการเช่นนี้เป็นไปได้ ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่าน เราหวังว่าจะดำเนินโปรแกรมนี้ต่อไปอีกเป็นเวลานาน

ผู้อุปการะของเรา