โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ลพบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ลพบุรี

Date: มิ.ย. 2016Location: จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 2 มิถุนายน ทีมจากมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยียนลพบุรี เพื่อมอบปัจจัยจำเป็นแก่บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ช่วยดูแลเด็ก 140 คน ซึ่งผู้ปกครองเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ ฉะนั้นเด็กจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งได้ติดเชื้อจากผู้ปกครองของเขา

จากความเอื้อเฟื้อของผู้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิของเรา เราสามารถนำปัจจัยที่จำเป็นจำนวนมากมามอบให้แก่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ เพื่อช่วยเขาให้สามารถดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ได้ต่อไป ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์
ขอบพระคุณที่ช่วยให้โครงการต่างๆ เช่นนี้เป็นไปได้!

ผู้อุปการะของเรา