เลี้ยงอาหาร มอบปัจจัย และขนมพิเศษ

เลี้ยงอาหาร มอบปัจจัย และขนมพิเศษ

Date: ส.ค. 2016Location: จังหวัดนนทบุรี

เราบริจาคเครื่องใช้สุขอนามัยและปัจจัยเบื้องต้นอื่นๆ ผ่านโครงการนี้ด้วย รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา อาหาร และขนม สำหรับโอกาสพิเศษ ผ่านความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนๆ และผู้บริจาค

ผู้อุปการะของเรา