สัมมนากับ ดร. พรทิพา พิชา

สัมมนากับ ดร. พรทิพา พิชา

Date: ก.ค. 2016Location: จังหวัดนนทบุรี

ดร. พรทิพา พิชา แห่งสถานบันมะเร็งแห่งชาติ มอบข้อมูลโดยทั่วไปและคำแนะนำในการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง รวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยรวม

ผู้อุปการะของเรา