สอนภาษาอังกฤษที่บ้านเกร็ดตระการ

สอนภาษาอังกฤษที่บ้านเกร็ดตระการ

Date: ก.พ. 2016Location: จังหวัด นนทบุรี

การสอนภาษาอังกฤษมอบพลังให้เขาด้วยทักษะที่มีประโยชน์สำหรับอนาคต ขณะที่ช่วยท้าทายสมองของเขา บทเรียนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ในวงกว้าง นับจากหัวข้อสนุกๆ เช่น ภาพยนตร์และดนตรี ไปจนถึงการเสริมสร้างอุปนิสัยและแรงจูงใจแง่บวก

ผู้อุปการะของเรา