iCTF สรุปกิจกรรมประจำปี 2558

“ไม่มีการกระทำที่มีน้ำใจใดเคยสูญเปล่า”

ในปี 2558 มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อเฟื้อผู้ที่ขัดสนและด้อยโอกาสในประเทศไทย

ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรและผู้ให้การสนับสนุนที่มีน้ำใจและห่วงใย กิจกรรมของเราในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้นำความหวังและความช่วยเหลือมามอบให้แก่คนจำนวนมาก

นอกเหนือจากโครงการปกติที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงพยาบาล ชุมชนที่กำลังพัฒนา และสถานบันต่างๆ ในปีที่แล้ว มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้พยายามเป็นพิเศษที่จะมุ่งเน้นเรื่องการจูงใจและพัฒนาเยาวชน อนาคตของเราอยู่ในมือของเยาวชน ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราสามารถเข้าถึงเยาวชนหลากหลาย ไม่ว่าจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ไปจนถึงสถาบันต่างๆ ของรัฐ และสถานฟื้นฟู โดยดลใจเขาให้เอื้อมไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขา นอกจากนี้เรายังเน้นถึงการที่แต่ละคนสามารถช่วยผู้ที่ขัดสนได้ด้วย

ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ทำงานเคียงข้างรายบุคคลผู้มีความห่วงใย คนอื่นๆ ผู้มีจิตอาสา ผู้ช่วยร่วมบริจาค และผู้ให้การสนับสนุน เราขอขอบคุณด้วยความจริงใจสำหรับน้ำใจ ความเมตตากรุณา และความเอื้อเฟื้อจากท่าน

โครงการเด่น มกราคม - มีนาคม 2558

 • จัดเกม แจกของขวัญ อาหาร และจัดกิจกรรมสนุกสำหรับเด็กๆ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท ในวันเด็กแห่งชาติ ไอแคร์ได้จัดโปรแกรมที่นี่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี
 • จัดโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นประจำอย่างต่อเนื่องที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ เพื่อช่วยเหลือเด็กสาววัยรุ่นภายใต้การดูแลที่นั่น ด้วยบทเรียนจูงใจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนเด็กสาวทักษะทางสังคมและการใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ เพื่อขยายความเป็นไปได้สำหรับการงานในอนาคต
 • ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อจัดเกมและกิจกรรมสำหรับเด็กที่ป่วยระยะสุดท้ายและเด็กกำพร้าจากมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้เราได้บริจาคของเล่น วัสดุศิลปะหัตถกรรม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และแผ่นรองซับเตียงนอน
 • จัดกิจกรรมวันกีฬาร่วมกับสมาชิกคลับ “Aussie Rules” ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท ไอแคร์ได้ช่วยบริจาคอุปกรณ์กีฬาและของเล่น
 • จัดกิจกรรมกับเด็กๆ ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ ในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งรวมไปถึงการแจกจ่ายของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียน นม และขนม ฯลฯ
 • กิจกรรมสนุกสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยบริจาคของเล่นและขนม

โครงการเด่น เมษายน - มิถุนายน 2558

 • เยี่ยมเยียนสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวทกับสมาชิกคลับ “Aussie Rules” เพื่อสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอล
 • เยี่ยมเยียนโรงเรียนแถบชายแดน 3 แห่งที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ช่วยบริจาคอาหารและของใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่งเดือน สำหรับเด็ก 700 คน และจัดกิจกรรมสนุกกับเด็กๆ
 • บริจาคชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแก่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมเวิท
 • เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านด่าน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อประสานโครงการในอนาคตสำหรับเด็กๆ

โครงการเด่น กรกฎาคม - กันยายน 2558

 • กิจกรรมที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว กับเด็กๆ 1800 คน มอบทุนการศึกษาครบถ้วนระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนดีเด่น 2 คน บริจาคอาหารมื้อค่ำ นมและข้าวสารหลายกระสอบ ขนม
 • โครงการที่โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับผู้มีจิตอาสา 50 คนจากสิงคโปร์ เป็นเวลา 6 วัน ดำเนินการลาดซีเมนต์บริเวณสนามเด็กเล่น ทาสีห้องเรียน และวาดภาพบนฝาผนังข้างสนามเด็กเล่น และบริเวณต่างๆ บริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 10 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา พัดลมเพดาน 10 ตัว และปัจจัยจำเป็นเบื้องต้น ของเล่นสำหรับเด็กๆ มอบถุงปัจจัยแก่ 8 ครอบครัวที่ขัดสนที่สุดในโรงเรียน
 • เยี่ยมเยียนและบริจาคผลไม้และผักสด กับเสื้อผ้าสำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี
 • จัด “McDonald’s Happy Meal” และกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านมหาเมฆ สำหรับเด็ก 120 คน

โครงการเด่น ตุลาคม - ธันวาคม 2558

 • จัดกิจกรรมพิเศษและอาหารกลางวัน สำหรับผู้พักอาศัยที่นั่นและเจ้าหน้าที่ 150 คน ที่บ้านเกร็ดตระการ บริจาคเสื้อยืดและของใช้สุขอนามัยที่จำเป็นสำหรับเด็กสาวแต่ละคน
 • โครงการที่โรงเรียนบ้านด่าน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บริจาคเตียง 64 ชุด รวมไปถึงที่นอน ผ้าปูที่นอน ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า อาหารและของใช้ในครัวเรือน กับถุงปัจจัยสำหรับครอบครัวจำนวนมาก
 • โครงการที่โรงเรียนบ้านกอกจูน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซื้อแก๊สทำอาหารสำหรับใช้ได้ 6 เดือนมามอบให้ รวมทั้งระบบเสียงพีเอสำหรับโรงเรียน จัดกิจกรรมกับเด็กๆ และบริจาคขนม บริจาคถุงปัจจัยแก่ 10 ครอบครัว ของเด็กๆ ที่กินนอนที่โรงเรียน
 • ร่วมเดินการกุศลหาทุนทรัพย์ที่สวนลุมพินี ในกรุงเทพฯ โครงการที่โรงเรียน Banh Pa Tung อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บริจาคเป้ใส่หนังสือ รองเท้า ถุงเท้า ผ้าปูที่นอน และจัดอาหารกลางวันพิเศษให้
 • โครงการที่โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษางวดแรกของทุน 5 ปี แก่นักเรียนดีเด่นที่สุดและขัดสนที่สุด
 • เยี่ยมเยียนโรงเรียนแถบชายแดน 3 แห่ง ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก บริจาคอาหารและของใช้ในครัวเรือน สำหรับ 1 เดือน แก่เด็ก 700 คน จัดกิจกรรมการศึกษาสนุกๆ กับเด็กๆ
 • โครงการคริสต์มาส/ปีใหม่ ที่โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บริจาคของเล่นสำหรับเด็กแต่ละคน จำนวน 600 คน ช่วยจัดหอพักและเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม กับปัจจัยเบื้องต้นอื่นๆ
 • Christmas/New Year project at Doi Wiengpa school, Wiengpapau district of Chiang Rai province: donated toys for each of the 600 children, helped to set up the dormitories and provide additional furniture and other basic necessities.

Gallery

ผู้อุปการะของเรา