iCTF สรุปกิจกรรมประจำปี 2556

เคยมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีการแสดงความกรุณาใดที่เล็กน้อยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแสดงความกรุณาไม่ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อย หรือยิ่งใหญ่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไปไกลแสนไกลเกินกว่าที่จะคาดคะเนได้เหมือนกับระลอกคลื่นที่เกิดจากการโยนก้อนหินลงในสระน้ำ ก้อนหินได้จมหายไปแล้ว แต่น้ำกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ
การอุปถัมภ์และการมอบให้อย่างมากมายจากท่านเมื่อปีที่ผ่านมานั้นได้ทำให้มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยสามารถดำเนินการเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขัดสนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป และผล กระทบดั่งระลอกคลื่นจากความกรุณาของท่านได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย

เมื่อผู้คนมารวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือทำความช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นงานใหญ่เกินไปที่จะสามารถทำด้วยตัวคนเดียว เราเรียกการรวมตัวกันนี้ว่า การเป็นหุ้นส่วนกัน ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่าน ผู้มีอุปการะคุณที่เป็นหุ้นส่วนกับเราอย่างสัตย์ซื่อสม่ำเสมอตลอดมา จากการอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยใจกรุณาซึ่งทำให้งานของเราดำเนินต่อไปได้ เราคงไม่บรรลุผลสำเร็จถ้าปราศจากการอุปถัมภ์ช่วยเหลือของท่าน
ต่อไปนี้เป็นการสรุปกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เราได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมานี้ และท่านเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการอุปถัมภ์อย่างสัตย์ซื่อ
เราตั้งตารอคอยอนาคตอันแสนวิเศษและเปี่ยมด้วยความหมายที่จะได้ร่วมงานกับท่านในการมอบความหวัง ความสุขใจ และสิ่งดีๆให้แผ่ออกไปไกลแสนไกลดั่งเช่นระลอกคลื่นที่น้ำกระเพื่อมออกเป็นวงกว้างขี้นเรื่อยๆจากหินก้อนเล็กๆที่เราช่วยกันโยนออกไปด้วยใจกรุณาและความรัก

มกราคม 2556

 • โครงการที่โรงเรียนบ้านจะคือ โรงเรียนบนดอยในจังหวัดเชียงราย – เราจัดค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างแรงจูงใจ เกมส์ต่างๆ และมอบของบริจาคเป็นอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียน และอาหาร
 • เยี่ยมเยียนหอเด็กป่วยหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เราจัดกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนานเพื่อมอบความหวังกำลังใจให้กับเด็กๆ นางพยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบของบริจาคเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ขนมขบเคี้ยว และผ้าอ้อมเด็ก
 • มอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมให้กับบ้านเฟื่องฟ้าสำหรับเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ในเขตปากเกร็ด
 • สนับสนุนและร่วมกิจกรรม “รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไต” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทางทีวีช่อง 11 รายการทอล์คโชว์
 • สนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันเด็กที่วุฒิสภา ในประเทศไทย
 • กิจกรรมต่างๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 • สนับสนุนและร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย ด้วยการแสดงดนตรีให้กับสมาชิกของศาลสูงไทย ที่สโมสรตำรวจ

กุมภาพันธ์ 2556

 • จัดกิจกรรมการศึกษาต่างๆที่สนุกสนาน และมอบของบริจาคเป็นของเล่น ข้าวสาร และผ้าอ้อม ให้กับบ้านเด็กกำพร้านครสวรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์
 • เยี่ยมเยียนคนชราที่บ้านเขาบ่อแก้ว สถานสงเคราะห์คนชรา ในอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้วยการแสดง ลิเก (อุปรากรไทย) ในรายการ”ถูกใจให้เลย” รายการยอดนิยมของทีวีช่อง 3
 • มอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมเด็กให้ที่บ้านเฟื่องฟ้าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา และบ้านเด็กอ่อนพญาไท ที่ปากเกร็ด
 • เยี่ยมเยียนบ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อม
 • มอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฯในจังหวัดนนทบุรี
 • สนับสนุนและร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้โรคไต ในวันโรคไตโลก

มีนาคม 2556

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ทางทีวีช่อง 9แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 • ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมหาทุนสำหรับงานกาชาดประจำปีที่สวนอัมพรพลาซ่า กรุงเทพฯ
 • จัดกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อมอบความสุขและกำลังใจให้กับเด็กป่วยหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เยี่ยมเยียนบ้านราชาวดีสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมสำหรับรูป

เมษายน 2556

 • เราได้ประสานงานกับสมาชิกของกลุ่มนักธุรกิจมอบเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการ 5แห่งเพื่อช่วยเหลือด้านของใช้จำเป็นประจำวัน เช่นอาหาร ของใช้สุขอนามัยต่างๆเป็นต้น ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา (บ้านราชาวดีชาย และบ้านราชาวดีหญิง) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) และบ้านไร้ที่พึ่ง ที่อำเภอปากเกร็ด
 • บริจาคผ้าอ้อมให้กับบ้านเด็กอ่อนรังสิต ที่จังหวัดปทุมธานี
 • จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อสอนทักษะประสบการณ์ชีวิตให้เด็กกำพร้าและเด็กยากจนชาวเขา ที่วัดสระแก้ว สถานสงเคราะหเด็กกำพร้า จังหวัดอ่างทอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่างพิเศษให้กับเด็กๆ
 • เยี่ยมเยียนคนชราที่บ้านยอเซฟ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดขอนแก่น และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • สอนทักษะประสบการณ์ชีวิต และภาษาอังกฤษให้ที่บ้านแคนทอง สถานสงเคราห์เด็ก ที่จังหวัดขอนแก่น และบริจาคผ้าอ้อม และขนมขบเคี้ยว
 • จัดกิจกรรมนอกสถานที่พาเด็กๆบ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายไปเที่ยวที่โรงแรมห้าดาวเพื่อการปรับตัวและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

พฤษภาคม 2556

 • โครงการใหญ่ที่บ้านจะคือ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเราได้มอบของบริจาคให้กับเด็กๆเป็นเตียงสอนชั้น เครื่องนอน ชั้นวางของ โต๊ะเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหาร และเสื้อผ้า เป็นต้น
 • ช่วยเหลือโปรแกรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนจากภาคใต้ของประเทศไทย

มิถุนายน 2556

 • บริจาคสื่อการศึกษาทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับโรงเรียนยากจนเด็กชาวเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์
 • จัดค่ายภาษาอังกฤษ 2 วัน ให้กับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียน ออฮอลิงค์ ในจังหวัดเพชรบุรี

กรกฎาคม 2556

 • เยี่ยมเยียนบ้านของเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดหนองคาย จัดโปรแกรมภาษาอังกฤษและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งบริจาคผ้าอ้อม เครื่องนอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า อาหาร และคอมพิวเตอร์
 • จัดโปรแกรมภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆที่บ้านเด็กกำพร้า ชายแดนแม่สอด ในจังหวัดตาก บริจาคอาหาร เสื้อผ้า สื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา
 • จัดค่ายภาษาอังกฤษ 2 วัน ที่โรงเรียนยากจนในอำเภออรัญญประเทศ

สิงหาคม 2556

 • จัดค่ายภาษาอังกฤษ และเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษพร้อมทั้งไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ในจังหวัดอ่างทอง
 • จัดโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ และไอศครีมให้กับเด็กทั้งหมดที่วัดสระแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และยากจน ที่จังหวัดอ่างทอง
 • มอบของบริจาคเป็นสื่อการศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนท่าข้าม ชายแดนอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • เราได้ประสานงานกับหน่วยมิตรประชาของกองทัพอากาศไทยเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และบริจาคของใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ย.-ต.ค. 2556

 • จัดสัมมนาหัวข้อ งานการกุศลนานาชาติให้กับสถาบันบัณฑิตสะสินมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • ร่วมงานกับสมาคมไทยอิลินอยส์ ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในการหาทุนให้กับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดขอนแก่น
 • เราจัดกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ พร้อมทั้งไอศครีมให้กับเด็กทุกคนที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท
 • โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดปราจีนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 250 ครัวเรือน

พฤศจิกายน 2556

 • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ 2 ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยฯ
 • เยี่ยมเยียนบ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อม2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน
 • เยี่ยมเยียนบ้านเด็กพิการทางสมอง และปัญญา(บ้านราชาวดีหญิง) และมอบของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน
 • จัดงานกีฬากลางแจ้ง 2 ครั้งที่สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท)ที่ปากเกร็ด เลี้ยงอาหาร และไอศครีมให้เด็กทุกคน และบริจาคอุปกรณ์กีฬา
 • เยี่ยมเยียนหอเด็กป่วยหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสถาบันมะเร็ง ร่วมกับบริษัท PanaWekke และ Clowns without Borders เพื่อให้กำลังใจเด็กๆ และมอบขนม และของเล่นให้กับเด็กๆทุกคน
 • สนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือโครงการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ของกองทัพอากาศไทยในจังหวัดพิษณุโลก

ธันวาคม 2556

 • จัดการแสดงพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านในหลวง ที่สวนหลวง ร.๙ และที่สนามหลวง
 • จัดงานคริสต์มาส/ปีใหม่ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมเวท เลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ และมอบของขวัญให้เด็กๆทุกคน
 • เยี่ยมเยียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา ในจังหวัดเชียงราย และมอบของบริจาคเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โต๊ะเรียน เครื่องนอน อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาว และเครื่องเขียน รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่
 • เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในกรุงเทพฯ ด้วยโปรแกรมดนตรีบำบัดที่สนุกสนานร่าเริง
 • ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์ เราสามารถมอบของบริจาคเป็นอุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวเด็ก ผ้าอ้อมเด็ก และของใช้สุขอนามัยต่างๆให้กับบ้านเกร็ดตระการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ)

โครงการประจำสัปดาห์

 • English With Meaning Club: โปรแกรมพัฒนาเยาวชนและการเป็นผู้นำ เป็นกิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และอบรมกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาจากเกษตรฯผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม (48 ครั้งต่อปี)
 • โปรแกรมพัฒนาเด็กชายบ้านมหาเมฆ: ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (48 ครั้งต่อปี)
 • โครงการ “เป็นเพื่อนกัน” ที่บ้านภูมิเวท สถานแรกรับเด็กชาย: รวมกิจกรรมต่างๆดังนี้คือ การอบรมภาษาอังกฤษ บทเรียนเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี บริจาคของใช้จำเป็น และจัดกิจกรรมวันกีฬาเรียนรู้การเล่นเป็นทีม (อย่างน้อย 48 ครั้งต่อปี)
 • เรามอบของบริจาคเป็นผักผลไม้สดให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ปากเกร็ดทุกอาทิตย์ (48 ครั้งต่อปี)

Gallery

Our Partners