โครงการการศึกษา และสถานศึกษา

โครงการการศึกษา และสถานศึกษา

เราช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทั่วประเทศไทย ทั้งในชนบทและในเมือง โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และจัดหาอุปกรณ์การสอน การจัดสัมนาฝึกอบรมเสริมให้แก่ครูอาจารย์ เรายังให้ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงช่อมแซมอาคารชั้นเรียน และบริจาคอุปกรณ์ และปัจจัยที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนด้วย

Latest โครงการการศึกษา และสถานศึกษา

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตชนบท

การมอบโอกาสศึกษาเท่าเทียมกันสำหรับเด็กวัยเรียนในเขตชนบท...

Read More

วัดสระแก้ว โปรแกรมทุนการศึกษา–ก่อร่างสร้างอนาคต

วัดสระแก้วเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ...

Read More

นำความหวังมามอบให้ ในยามที่สิ้นหวัง

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม ไฟโหมกระหน่ำหอพักของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา...

Read More

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

บ้านแคนทองเป็นบ้านของเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งกว่า 120 คน ซึ่งได้รับการดูแลที่นั่น...

Read More

โปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้จัดโปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาระยะยาว...

Read More

ปัจจัยสำหรับเด็กๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวี

บ้านซาร์นิลลี่เฮาส์ ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนหวาย จังหวัดหนองคาย...

Read More

ไอศครีมและเกมที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

เด็กชายกำพร้า 125 คน จากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย...

Read More

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

Read More

ผู้อุปการะของเรา