ร่วมบริจาค

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับเรา

เมื่อหลายคนร่วมมือกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือตอบสนองความจำเป็นที่ใหญ่เกินกว่าจะทำได้ตามลำพัง ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจ ที่ไอแคร์ ประเทศไทย เรามีศรัทธาแรงกล้าเกี่ยวกับการตอบสนองความจำเป็นของผู้ด้อยโอกาส และนำข่าวสารความหวังความรักมามอบให้เขา ทว่าเราทำเองตามลำพังไม่ได้ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับเรา

Bank Transfer Details

iCare Thailand Foundation
Kasikorn Bank
Central Chaengwattana Branch
Bank Account No.: 575-2-19699-2
SWIFT: KASITHBK

หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีอื่นๆ ในการบริจาคช่วยเหลือ ติดต่อเรา

Email: contact@icarethailand.com
Phone: (+66) 86 600 8737

ผู้อุปการะของเรา