ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เราให้ความช่วยเหลือที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการเป็นประจำ บ้านสำหรับเด็กสาวจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางแห่ง ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการปฏิบัติมิชอบรูปแบบต่างๆ โครงการของเราช่วยเสริมการฟื้นฟูของเจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตน โดยจัดสอนภาษาอังกฤษ และช่วยจัดหาปัจจัยจำเป็นเบื้องต้นต่างๆ ผ่านความช่วยเหลือจากสปอนเซอร์ผู้มีน้ำใจ ขณะที่เรามอบความหวังและมิตรภาพ เราให้กำลังใจเด็กสาวเหล่านี้ให้เชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นไปได้

Latest ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เลี้ยงอาหาร มอบปัจจัย และขนมพิเศษ

เราบริจาคเครื่องใช้สุขอนามัยและปัจจัยเบื้องต้นอื่นๆ...

Read More

สัมมนากับ ดร. พรทิพา พิชา

ดร. พรทิพา พิชา แห่งสถานบันมะเร็งแห่งชาติ มอบข้อมูลโดยทั่วไปและคำแนะนำในการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง...

Read More

ฉลองวันเกิด

โอกาสพิเศษ เช่น การฉลองวันเกิดร่วมกัน ให้โอกาสเด็กสาวตรึกตรองถึงแผนการและเป้าหมายสำหรับอนาคต...

Read More

สอนภาษาอังกฤษที่บ้านเกร็ดตระการ

การสอนภาษาอังกฤษมอบพลังให้เขาด้วยทักษะที่มีประโยชน์สำหรับอนาคต...

Read More

ผู้อุปการะของเรา