การเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล

การเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ของเราทำโปรแกรมดนตรีบำบัดในโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมทั้งโชว์ตัวตลก และกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงการบำบัดรักษา และนำความสุข มอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และครอบครัว เราให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยด้วยความเสียสละ

Latest การเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล

กิจกรรมวันเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความหวังคือการสามารถมองเห็นว่ามีแสงสว่าง ทั้งๆ ที่มีความมืดรอบด้าน...

Read More

ผู้อุปการะของเรา