การอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส

การอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส

เราให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์บ้านเด็กกำพร้า บ้านคนพิการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยการบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องใช้อนามัยต่างๆ เราให้การสนับสนุนโปรแกรมการศึกษา ซึ่งรวมทั้ง การสอนภาษาอังกฤษ ศิลปหัตถกรรมต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะแนว และการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต

Latest การอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส

วัดสระแก้ว โปรแกรมทุนการศึกษา–ก่อร่างสร้างอนาคต

วัดสระแก้วเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ...

Read More

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

บ้านแคนทองเป็นบ้านของเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งกว่า 120 คน ซึ่งได้รับการดูแลที่นั่น...

Read More

โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ลพบุรี

ในวันที่ 2 มิถุนายน ทีมจากมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยียนลพบุรี...

Read More

โปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้จัดโปรแกรมความคืบหน้าและการพัฒนาระยะยาว...

Read More

ปัจจัยสำหรับเด็กๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวี

บ้านซาร์นิลลี่เฮาส์ ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนหวาย จังหวัดหนองคาย...

Read More

ไอศครีมและเกมที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

เด็กชายกำพร้า 125 คน จากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย...

Read More

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

Read More

ผู้อุปการะของเรา