การบรรเทาภัยพิบัติ

การบรรเทาภัยพิบัติ

เราตอบรับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทันทีด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไอแคร์เข้าพื้นที่ช่วยทำความสะอาด และฟื้นฟูสถานที่ให้กลับเป็นปกติโดยเร็ว จัดรวบรวมปัจจัยและแจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และมอบกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

Latest การบรรเทาภัยพิบัติ

นำความหวังมามอบให้ ในยามที่สิ้นหวัง

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม ไฟโหมกระหน่ำหอพักของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา...

Read More

ผู้อุปการะของเรา